Sale!

1. Красота и харизма 1. Beauty and charisma

0.00 

Практиката постига следните резултати:

Вие се харесвате такъв какъвто сте, излъчвате увереност, спокойствие, доброта, красота. Когато заговорите за любими за вас теми, увличате публиката с красноречие, с харизматичният си глас, с мъдрите слова и вашата отдаденост за постигане на целите. Облеклото ви е класно, стилно и винаги подходящо за случая, движенията – елегантни, точни, координирани и премерени, изящни. Вие очаровате всички около вас със своята харизма.

Вие излъчвате позитивна енергия и чувство за спокойствие и безопасност, говорите за хубави неща,  общуването с вас е приятно и леко.

Вие сте здрав, занимавате се с любими неща, заобиколен сте от доверени честни и отговорни хора (близки, приятели и съмишленици). Вие сте уверен в себе си, чувствате се комфортно във всяка една ситуация.

Вие сте в хармония със себе си, близките си и света около себе си и излъчвате безусловна любов към целия свят. И светът ви отвръща със същото. Вие сте в такова вътрешно състояние, в което целият свят ви се струва дружелюбен и живеете с нагласа, че всеки следваш ден ще е все по-хубав, щастлив и успешен.

С вашата осъзнатост, харизма и красота направете по-добър света!

Красотата е навсякъде около нас. Някои я откриват в природата, изразена в симетрията, в хармоничните форми и преливането на цветовете, други я усещат чрез звуците и т.н. Като символ на красота от древността до сега се е наложила Божествената пропорция, наречена още Златното сечение, която изразява красивите пропорциите в човешкото тяло φ≈1,3618. А душевната красота е външно проявление на вътрешното хармонично състояние на човека, на неговата честност, доброта, воля и целеустременост. Харизмата е качество на личността. Тя е външно проявление на вътрешното обаяние. Харизматичният човек е чаровен, привлекателен, магнетичен. Той е в хармония със себе си, с близките си и с околната среда, от него струи безусловна любов към целия свят, той осъзнава своята ценност и постижения, знае своите слаби и силни страни и е способен да се радва на това което има и прави, постига своите цели, вдъхновява и увлича хората след себе си. Ще поработим за нашата харизма: Първо ще се освободим от тези наши его-реакции, и емоции заради които изпитваме дискомфорт, от нашите комплекси. След това ще се фокусираме върху външният си вид и тези качества които ще разкрият нашата харизма.

With this practice, we will realize our inner beauty, and our worth, increase our self-esteem and reveal our charm and charisma.

Beauty is all around us. Some find it in nature, expressed in symmetry, in harmonious forms, and the overflow of colors, others feel it through sounds, etc.

The Divine Proportion also called the Golden Ratio, which expresses the beautiful proportions in the human body φ≈1.3618, has prevailed as a symbol of beauty since ancient times. And spiritual beauty is an external manifestation of a person’s internal harmonious state, of his honesty, kindness, will, and purposefulness.

Charisma is a personality quality. It is an external manifestation of internal charm. A charismatic person is charming, attractive, and magnetic. He is in harmony with himself, with his relatives, and with the environment, unconditional love for the whole world flows from him, he realizes his value and achievements, knows his weaknesses and strengths, and is able to enjoy what he has and does, achieves its goals, inspires and attracts people after itself.

Let’s work on our charisma:

First, we will free ourselves from our reactions and emotions that cause us discomfort, from our complexes.

Then we will focus on our appearance and those qualities that will reveal our charisma.

We fill our mental, astral,

and physical bodies with all the beneficial energies that I can manage. We harmonize our mental, astral and physical bodies. We harmonize our psycho-emotional state.

Now mentally collect in a sphere in your diaphragmatic area all worries, fears, phobias, discomfort, unwarranted feelings of shame, self-doubt, etc. The moment you have collected everything that prevents you from good communication and self-expression, everything that lowers your self-esteem, take a deep breath of beauty and on exhalation blow out strongly the sphere, breaking your connection with what is collected in it, it rises up into space and is neutralized.

We fill the voids left after the clearing with more energy and light.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “1. Красота и харизма 1. Beauty and charisma”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *