Donations Дарения

Изпратете дарения на следния банков път

 Име на акаунт  Light Griffin Ltd.
 IBAN Код  BG51RZBB91551007403421
 Банков SWIFT  Код  RZBBBGSF
 Име на банка  Raiffeisenbank